Gyventojų dėmesiui


2009 m. gegužės 6 d. 17 val. 30 min. Ramučių kultūros namuose įvyks Kauno rajono savivaldybės mero V. Makūno ataskaita gyventojams.

„Jums, mielosios!“


Mieli seniūnijos gyventojai!!!

KVIEČIAME

į šventę „Jums, mielosios!“

Ji vyks gegužės 1 dieną 14 val. Ramučių kultūros centre.

Gėrėsimės šauniausios šeimos, žaismingiausios mamos,
originaliausios močiutės rinkimais.

Pageidaujantieji nugalėti ir ką nors laimėti turi užsiregistruoti!
Telefono Nr. 432035 d. arba 8-687 61949 mob.

Gyventojų dėmesiui


Informuojame, kad Kauno visuomenės sveikatos centras atliko Karmėlavos seniūnijoje, Margavos kaime polipropileno vamzdžių gamyklos poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitos ekspertzę. Įvertinus aplinkos taršos modeliavimo rezultatus nustatė, kad aplinkos tarša už planuojamo sklypo ribų neviršys gyvenamosios aplinkos ribinių verčių su sąlyga, kad prekių ir žaliavos transportavimas vyks dienos metu.

Gyventojų dėmesiui


2009-03-18 17.30 val. Ramučių kultūros centre vyks UAB ,,FINNFOAM" šilumos izoliacinių medžiagų gamyklos (Biruliškių kaime)poveikio aplinkai vertinimo pristatymas.

Kviečiame dalyvauti.

Su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti Karmėlavos seniūnijoje (Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 65A).

Gyventojų dėmesiui


Karmėlavos seniūnijoje, adresu: Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 65A yra iškabintas vandentiekio ir kanalizacijos nuotekų planas.
Norinčius susipažinti prašome atvykti.

Padėka akcijos „Kalėdų angelo dovana“ dalyviams


Prieškalėdiniu laikotarpiu Karmėlavos seniūnijoje organizuota labdaros-paramos akcija, kurios metu surinkti maisto produktai išdalinti 25 seniūnijos socialiai remtinoms šeimoms ir padovanota 50 dovanų socialiai remtinų šeimų vaikams.
Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras dėkoja visiems seniūnijos gyventojams, dalyvavusiems akcijoje „Kalėdų angelo dovana", taip pat Karmėlavos seniūnijos ir Ramučių kultūros centro darbuotojams, padėjusiems akcijos organizavime.

Dėl Kauno LEZ specialiojo plano sprendinių viešojo aptarimo


Dėl UAB „Dzūtra veiksmų didinant gyventojams kainas už buitinių atliekų išvežimą


Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras gavo informaciją, kad UAB „Drūtra“, teikianti Karmėlavos seniūnijojos gyventojams buitinių atliekų išvežimo paslaugas , didina paslaugų įkainius nuo 2009m. sausio 01 d. neteisėtai, negavusi Kauno rajono savivaldybės tarybos pritarimo įkainių didinimui. Numatoma teikti papildoma “sąskaitų formavimo paslauga“ taip pat turėtų būti įskaičiuoti į bendrą paslaugos kainą.

Parengta Kauno LEZ teritorijos specialiojo plano koncepcija


2008-12-30
Pranešame, kad parengta Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijos specialiojo plano koncepcija. Planuojama teritorija yra Kauno rajone, Karmėlavos seniūnijoje. Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1) nustatyti planuojamos teritorijos erdvinio vystymo prioritetus, teritorijos tvarkymo principus; 2) parengti sprendinius atitinkančius naudmenų tvarkymui, atskirų infrastruktūros objektų vystymui, kraštovaizdžio ir kt.; 3) nustatyti planavimo lygmenis atitinkančius teritorijų tvarkymo reglamentus; 4) privačių žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams; 5) miško žemės naudmenų, patenkančių į LEZ teritoriją, keitimas į kitus naudmenis.

„Kalėdų Angelo Dovana“


  • Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras kartu su Karmėlavos seniūnija kviečia gyventojus ir seniūnijos verslininkus dalyvauti labdaros akcijoje:
  • „Kalėdų angelo dovana“.
  • Paremkite maisto produktais skurstančius ir padovanokite žaislų bei mokymo priemonių socialiai remtinų šeimų vaikams ir vaikų globos namų gyventojams.
  • Negendantys maisto produktai ir dovanos vaikams bus renkami:
  • 2008 m. gruodžio mėn. 15-22 dienomis:
  • Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus gatvė 65A, Karmėlava) 8-17 val. Telef.399255
  • Ramučių kultūros centre (Centrinė gatvė 26A, Ramučiai) 10-19 val. Telef.432035.
Pasidalinkime gerumu, nes
Šv.Kalėdos -
visų šventė!


Surinktas turinys