Seniūnaičių 2010-04-13 sueigos protokolas


SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
Sueiga įvyko 2010 m. balandžio 13 d. 17. 30 val.
Sueigos pirmininkas – seniūnas Henrikas Petrusevičius.
Sueigos sekretorė – Vilma Chorūnaitė.
Dalyvauja: Karmėlavos seniūno pavaduotoja V. Balčiūnienė, Kauno rajono tarybos narė Liveta Kazlauskienė, iš 19 Karmėlavos seniūnijos seniūnaičių dalyvauja - 12 (1 priedas).
Svečiai: Kauno oro uosto plėtros ir eksploatacijos direktorius Jonas Gurskas, Kauno oro uosto aplinkosaugos inžinierė Kristina Čėsnaitė.
Darbotvarkė:
1. Dėl Kauno oro uosto plėtros.
2. Dėl Vilniaus gatvės sutvarkymo.

DĖMESIO


SKELBIMAS

2010 metų birželio 15 d. (antradienį) 17 val. 30 min. Ramučių gyventojai kviečiami į susitikimą su Kauno rajono savivaldybės ir UAB „Giraitės vandenys“ atstovais dėl Sanglaudos fondo ir Kauno rajono savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ (Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-25) veiklos „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Ramučiuose)“ įgyvendinimo.

Karmėlava nušvito saulutėmis ir vaikų šypsenomis


Tarptautinę vaikų gynimo dieną Karmėlavos seniūnijos vaikams bendruomenės centras ,,Židinys“ surengė gražią šventę ,,Saulės taku“. Ją pradėjo vingri fleitos melodija ir ne mažiau dvasinga, tolimiausias širdies kerteles sujaudinanti, šventės vedėjų Astos Bagužienės ir Elenos Zavodskienės lyrinė įžanga. Susirinkusius vaikučius palaimino Karmėlavos parapijos klebonas Virginijus Veprauskas.

Seniūnaičių sueiga 2010 m. birželio 8 d.


Karmėlavos seniūnijos seniūnaičių sueigos darbotvarkė

2010 m. birželio 8 d. 17.30 val.
Karmėlavos seniūnijos patalpose

1. Dėl gatvių asfaltavimo tvarkos.
2. Dėl materialinės paramos.
3. Dėl gatvėvardžių suteikimo.
4. Dėl Ramučių parko priežiūros.
5. Kiti klausimai.

Karmėlavos seniūnija

Data: 
2010-06-08 17:30 - 19:00

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!


DĖL ASMENŲ, LAIKANČIŲ, VEISIANČIŲ, DRESUOJANČIŲ AGRESYVIUS ŠUNIS AR JAIS PREKIAUJANČIŲ, PRIVALOMO MOKYMO

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1V-217, buvo patvirtintos agresyviems šunims ir jų mišrūnams įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti ir prekiauti leidimų išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės).

Atvykstantiems į Kauno oro uostą – patogūs autobusų maršrutai


Kauno miesto savivaldybės administracija siekia, kad padidėjus skrydžių į Kauno oro uostą skaičiui, lėktuvais atvykstantiems keliautojams būtų užtikrintas geresnis susisiekimas Kauno miesto viešuoju transportu (KVT).

Nuo gegužės 1 d. buvo pakeista į oro uostą vykstančių 29-ojo autobusų maršrutų eismo trasa, garsinėje autobusų sistemoje buvo patalpinti informaciniai pranešimai anglų kalba.

Informacija būsimiems pirmokams


Birželio 2, 3, 4 d. 10.00 val. į Karmėlavos Balio Buračo gimnaziją kviečiami būsimieji pirmokai. Susipažinsite su mokytojomis, vyks pirmosios pamokėlės. Laukiame atvykstant!

http://buraco.hopto.org/

Data: 
2010-06-02 10:00 - 2010-06-04 12:00

Vaikų gynimo dienos šventė Karmėlavoje "Saulės taku"


Vaikų gynimo dienos šventė Karmėlavoje birželio 1d. 15 val. B.Buračo gimnazijos stadione. Visus vaikučius kviečia dalyvauti šventės organizatorė Liveta Kazlauskienė ir partneriai BC "Židinys" , Karmėlavos seniūnija.

Kadangi ledu tik 400vnt. prašome iš anksto pranešti kiek vaikučių atvyks į šventę.

Visų labai lauksime.
Šventės programa.

Telefonas pasiteiravimui 8 698 73555

Data: 
2010-06-01 15:00 - 18:00

Paroda bibliotekoje


Karmėlavos bibliotekoje veikia B.Buračo gimnazijos 9 kl.mokinių rinktinių juostų (siuvinėtų adata) ir kitų darbų paroda. Vadovė mokytoja V.Brazaitienė. Mokiniai šią parodą skyrė Lietuvos vardo 1000-mečiui. Apie tai byloja ir darbų pavadinimai: „Ruduo Lietuvoj“, „Po tėviškės stogu“, „Žvilgsnis į tolumas“. Kviečiu apsilankyti. Paroda veiks iki birželio 20d.

Karmėlavos vyr.bibl. D.Jankauskienė

Data: 
2010-05-12 09:00 - 2010-06-20 18:00

Koncertas Ramučių kultūros centre


Gegužės 9 d. 14 val. Ramučių kultūros centre koncertuos Rūta Morozovaitė ir Vytautas Domeika.
Bilieto kaina 10 Lt.

Data: 
2010-05-09 14:00 - 15:00
Surinktas turinys