Informacija dėl talkos ,,Darom"


2011-04-16 10 val. Karmėlavos seniūnijoje vyks akcija ,,Darom 2011". Prašome dalyvauti. Renkamės 9 val. prie Karmėlavos seniūnijos pastato, Karmėlavos II k. prie daugiabučių namų ir prie Ramučių kultūros centro. Seniūnija aprūpins šiukšlių surinkimo maišais.
Raginame ir privačių valdų savininkus susitvarkyti jiems priklausančias teritorijas. Geros nuotaikos.

Karmėlavos seniūnija

Kauno raj. bendrojo lavinimo mokyklų ir kultūros centrų vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvų apžiūra – šventė


Balandžio 13 d. 12 val. didelius ir mažus kviečiame atvykti į

KAUNO RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR KULTŪROS CENTRŲ VAIKŲ IR JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVŲ APŽIŪRĄ – ŠVENTĘ

"SAULĖ SODĄ PASODINO"

Dalyvauja:

Ugnės Karvelis gimnazijos tautinių šokių kolektyvas (vadovė Marina Kalesinskienė),

Vandžiogalos kultūros centro tautinių šokių kolektyvas "Verpetukas" (vadovas Edgaras Šnipaitis),

Ežerėlio vidurinės mokyklos vaikų tautinių šokių grupė (vadovė Lina Kaminskienė),

Data: 
2011-04-13 12:00

Seniūnaičių sueiga 2011 m. balandžio 12 d.


KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DARBOTVARKĖ
2011 m. balandžio 12 d. 17.30 val.
Karmėlavos seniūnijos patalpose

1. Dėl paramos skyrimo.
2. Dėl Karmėlavos II k., Vilniaus gatvėje esančių daugiabučių namų kvartale gatvės pavadinimo keitimo.
3. Dėl gatvėvardžių suteikimo.
4. Dėl prisijungimo prie "Darom" akcijos.
5. Kiti klausimai.

Karmėlavos seniūnija

Data: 
2011-04-12 17:30

Po Kovo 11-osios šventės Ramučiuose


"Lietuva, Tėvyne mūsų..." giedojo žmonės susirinkę Ramučių kultūros centre. Kiekvienais metais gyventojai gausiai susiburia paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą Karmėlavos seniūnijoje.

Su Kovo 11-ąja


"Dainuoju Lietuvą, kaip džiaugsmą, išaugusį iš pelenų, kaip savo rūpestį didžiausią, kuriuo lyg vieškeliu einu" (Justinas Marcinkevičius)

Sveikinu su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, linkiu visiems bendruomenės nariams būti laisviems pirmiausia savyje. Linkiu vilties, kantrybės ir tikėjimo rytdiena.

Ramučių seniūnaitė Virginija Sakalauskienė

Keičiasi maršruto Mastaičiai - Karmėlava tvarkaraštis


Nuo 2011 m. kovo 1 dienos koreguojamas Kauno rajono 50-ojo autobusų maršruto Mastaičiai - Karmėlava eismo tvarkaraštis.

Išvykimo laikai iš galinių Mastaičių ir Karmėlavos stotelių nesikeičia, tačiau žiemos sezono tvarkaraštyje dėl per mažo keleivių srauto mažinamas reisų skaičius iki Salupių (Zatyšių karjeras), Jonavos rajone.

Dėl galimybės formuoti priešmokyklinę klasę Balio Buračo gimnazijoje


Mieli tėveliai, nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio 1 dienos yra galimybė Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje atidaryti priešmokyklinio ugdymo klasę, kurioje galės mokytis šešiamečiai vaikučiai, nelankantys darželio. Norinčius lankyti priešmokyklinio ugdymo klasę, maloniai kviečiame kuo skubiau kreiptis į gimnaziją ir parašyti prašymą.

Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos administracija

Gimnazijos kontaktai

Mūsų gimnazijos "Dainuojanti klasė"


Praėjusių mokslo metų pavasarį Lietuvos muzikos mokytojų asociacija pakvietė visus Lietuvos muzikos mokytojus ir mokinius burtis gražiai ir prasmingai veiklai. Pakvietė prisijungti prie akcijos "Dainuojanti klasė, dainuojanti mokykla". Akcijos tikslas - grąžinti dainavimą į mokyklos ir vaikų gyvenimą, paskatinti mokinių dainavimą klasėse, mokyklos renginiuose kaip kolektyvą vienijančią, sutelkiančią pasitikėjimo savo jėgomis veiklą.

Su Vasario 16-ąja


Jau praėjo 20 metų, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, kai vėl švenčiame vasario 16- ąją. Turėtų būti aišku, kad laisvės ir nepriklausomybės verti tik dori, sąžiningi žmonės. Labai trapi ir pažeidžiama Lietuvos nepriklausomybė. Ją galime bet kada prarasti, jei nebūsime vieningi, dori, darbštūs, jei paminsime tikėjimą.

Surinktas turinys