Sausio 13 d. minėjimas Ramučiuose


Maloniai Jūsų lauksime Sausio 13-osios minėjime, kuris vyks sausio 12 d. 18 val. Karmėlavos seniūnijos salėje.

Turėsime išskirtinę progą "iš pirmų lūpų" išgirsti projekto "Misija Sibiras'17" pristatymą bei "gyvai" pabendrauti su šio projekto dalyve, Ramučių gyventoja, gyd. Agne Pašvenskaite.

Drauge prisiminkime ir pagerbkime Lietuvos Laisvės gynėjus, kūrusius mūsų Laisvę.

Data: 
2018-01-12 18:00

Skirtingi krantai arba ką jaučia pabėgėliai


Erasmus + seminarai mokytojui lavina ne tik profesinius gebėjimus, bet ir platina horizontus. Kad ir kiek skaitytume spaudą, sektume žinias per televiziją, vis tiek lieka tie pabėgėliai už mūsų suvokimo ribų - per toli, jie kitokie, ko jie čia braunasi ir t.t. ir t.p. Tikriausiai pažįstame daug (per daug) taip mąstančių mokytojų.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas


2018 m. sausio 11-17 d. Lietuva minės Laisvės gynėjų dieną, kai beginkliai žmonės didvyriškai kovojo prieš sovietų agresiją ir apgynė Lietuvos laisvę.

Minint šią datą, pagerbiami žuvusieji už Lietuvos laisvę, nukentėjusieji nuo sovietų agresijos ir Laisvės gynėjai.

Žuvusiųjų artimieji ir nukentėjusieji 2018 m. sausio 13 d. kviečiami į Seimo iškilmingą Laisvės gynėjų dienos minėjimą.

Sausio 12 d. Seimo rūmuose vyks Laisvės gynėjų rikiuotė ir susitikimas.

Pridedama Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginių 2018 m. sausio 11-17 d. programą:

Informacija dėl eglių


Gyventojų prašoma nemesti nupuoštų eglių ar eglių šakų į bendrus buitinių atliekų konteinerius, o jas palikti prie Vilniaus g. esančių buitinių atliekų konteinerių aikštelės arba prie Karmėlavos seniūnijos, adresu Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 65A.
Egles galite dėti iki 2018 01 15.

2018 m. individualių rūšiavimo konteinerių grafikas


Grafiką rasite skiltyje: Atmintinės

arba paspaudę nuorodą:
http://karmelava.eu/paveiksliukai/2018%20m.%20individualiu%20rusiavimo%2...

Kalėdinis sveikinimas!


SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS


2017 m. gruodžio 26 d. 11 val. po Šv. Mišių
Karmėlavos Šv. Onos viešoji koplyčia

SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS

„Kiekvienoje sieloje yra laimės ir prasmės troškulys“ (Tomas Akvinietis).

Jums giedos Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Sabina Martinaitytė ir jos
studentai, tarptautinių konkursų laureatai Gabrielė Kuzmickaitė, Martynas
Žukauskas. Vargonuos profesorė Audronė Eitmanavičiūtė.

Programa
1. L.Luzzi, :Ave Maria ;
2. F.Durante, „Vergin tutto amor“;
3. Ch.Gounod, „Parce Domine“;
4. R.Martinkėnas, „Ave Maria“;
5. L.Cohen, „Halleluja“;
6. R.Lovland, „Pakelk akis į dangų“;
7. G.Kuprevičius, „Ave Marija“;
8. P.Tosti, „Preghiera“;
9. Zucchero, „Miserere“;
10. V.Bellini, „Angiol di Pace“.

Data: 
2017-12-26 11:00

INFORMACIJA norintiems įsirengti vaizdo stebėjimo kameras


- jei asmuo nefilmuoja viešosios erdvės tai nereikia jokio leidimo; - jei savo turtą filmuoja viešoje erdvėje irgi nereikia.
- tik privalomos yra juridiniam asmeniui, tada pildoma Asmens duomenų apsaugos tarnyboje virtualus prašymas ir duomenys yra suvedami į jų duomenų bazę.

Reunjonas – tolerancijos sala


Niekada nebūčiau galėjusi pagalvoti, kad nukeliausiu į tokią tolimą ir egzotišką salą – tik ne iš vargano darželio auklėtojos atlyginimo. Progą apsilankyti šiame rojaus kampelyje ir susipažinti su salos mokyklomis suteikė Erasmus + KA2 projekto koordinavimas. Reunjono Saint Denis miesto pradinė mokykla suorganizavo puikų seminarą apie aplinkos (architektūros) poveikį ugdymui.

Surinktas turinys