Nacionalinė karjeros savaitė Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje


Lapkričio 19-24 d. šalies mokyklose vyko Lietuvos 100-mečio nacionalinė karjeros savaitė – šeštus metus projekto būsiu_ organizuojama mokinių profesinio orientavimo iniciatyva.

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija jau ne vienerius metus dalyvauja šiame projekte. Šiais metais į įvairias būsiu_ siūlomas veiklas įsijungė dar daugiau gimnazijos mokytojų ir mokinių.

Kvietimas


Kviečiame Jus į Karmėlavos Šv. Onos parapijos Carito organizuojamą Pasaulinės vargstančiųjų dienos paminėjimą, kuris prasidės 2018 m. lapkričio 18 d. 12 val.
Šventomis Mišiomis Karmėlavos Šv. Onos koplyčioje.
Vėliau persikelsime į šventoriuje vykstančią šventę - Agapę, prie laužo.

Seniūnaičių sueiga 2018 m. lapkričio 13 d. 18:00 val.


KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DARBOTVARKĖ

2018 m. lapkričio 13 d. 18:00 val.
Karmėlavos seniūnijos patalpose

1. Dėl gatvėvardžių suteikimo.
2. Dėl IV ketvirčio bendruomenei skirtų lėšų panaudojimo.
3. Dėl kelio ženklų įrengimo.
4. Dėl gatvių asfaltavimo.
5. Dėl 2019 m. kelių ir gatvių remonto darbų.
6. Kiti klausimai.

Karmėlavos seniūnija

Data: 
2018-11-13 18:00

Informacija dėl miško tvarkymo


Informuojame, kad šių metų spalio - gruodžio mėn planuojami vykdyti atrankinius sanitarinius miško kirtimus Kleboniškio miške. Šių kirtimų metu bus kertami pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai, siekiant sumažinti galimų pavojų tikimybes miško lankytojams ir miestelio gyventojams.

KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGA


KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DARBOTVARKĖ
2018 m. rugsėjo 11 d. 17.30 val.
Karmėlavos seniūnijos patalpose

1. Dėl gatvėvardžio suteikimo.
2. Dėl III ketvirčio bendruomenei skirtų lėšų panaudojimo.
3. Dėl kelio ženklų įrengimo.
4. Kiti klausimai.

Karmėlavos seniūnija

Data: 
2018-09-11 17:30

Naujų paraiškų rengimas ir įgyvendinimas daugiabučių namų atnaujinimo projektas


Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms.

Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Už šias lėšas numatoma renovuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių namų.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!


Parama maisto produktais, Karmėlavos seniūnijoje, bus dalinama rugpjūčio 20 – 31 dienomis, nuo 8 iki 17 val.

Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimui 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonei ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 2018 metais.


2018-07-16 įvyko seniūnaičių išplėstinė sueiga, kurioje buvo svarstytas klausimas ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimui 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonei ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 2018 metais.

KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA


KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DARBOTVARKĖ
2018 m. liepos 16 d. 17.00 val.
Karmėlavos seniūnijos patalpose

1. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimui 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonei ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2018 metais.

Karmėlavos seniūnija

Mindaugo karūnavimo dienos šventė !!!


Data: 
2018-07-06 20:00
Surinktas turinys