Gyventojų dėmesiui


Informuojame, kad Kauno visuomenės sveikatos centras atliko Karmėlavos seniūnijoje, Margavos kaime polipropileno vamzdžių gamyklos poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitos ekspertzę. Įvertinus aplinkos taršos modeliavimo rezultatus nustatė, kad aplinkos tarša už planuojamo sklypo ribų neviršys gyvenamosios aplinkos ribinių verčių su sąlyga, kad prekių ir žaliavos transportavimas vyks dienos metu.
Higieninės ekspertizės išvada ir siūlymai: Peržiūrėję pakartotinę polipropileno vamzdžių gamybos ekstruzijos būdu, prekių sandėliavimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, jai pritariame. Siūlome vykdyti oro taršos minitoringą, taikyti kompensacines oro taršą bei triukšmą mažinančias priemones.