Dėl Kauno LEZ specialiojo plano sprendinių viešojo aptarimo


Pranešame, kad prasideda Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijos specialiojo plano parengtų sprendinių viešas aptarimas. Planuojama teritorija yra Kauno rajone, Karmėlavos seniūnijoje. Planavimo organizatorius: Kauno apskrities viršininko administracija, L.Sapiegos g. 10, Kaunas, tel. (8 37)226072, (8 37)322688, el. pašto adresas aldona.luobikiene@kaunas.aps.lt, interneto tinklalapio adresas www.kaunas.aps.lt. Plano rengėjas: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I. Kanto g. 25, Kaunas, tel. (8 37)226638, faksas (8 37)205619, el. pašto adresas tkti@tkti.lt, interneto tinklalapio adresas www.tkti.lt. Subrangovas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (8 37)209260.

Su specialiojo plano sprendiniais nuo 2009 vasario 5 d. galima susipažinti VĮ Transporto ir kelių tyrimo instituto ir UAB „Planuotojai“ patalpose, o nuo 2009 vasario 12 d. iki 2009 kovo 4 d. – viešoje projekto parodoje, kuri vyks Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas) II aukšto foje. Parodoje taip pat bus pristatytos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos. Planavimo pasiūlymai dėl projekto sprendinių raštu bus priimami ir registruojami nurodytose įstaigose, o parodos metu – Kauno rajono savivaldybės pastate, I-ajame aukšte, pas budėtoją. Pasiūlymai bus priimami iki viešo susirinkimo, kuris įvyks 2009 kovo 4 d. 10 valandą, II aukšto salėje, pabaigos.

Viešo susirinkimo metu bus pristatyti specialiojo plano sprendiniai, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos, pataisos, padarytos atsižvelgiant į įregistruotus planavimo pasiūlymus. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui (L. Sapiegos 10, Kaunas) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pateiktą atsakymą pareiškėjas gali apskųsti teismui įstatymų numatyta tvarka.
Informacija iš www.krs.lt