Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą


UAB “FINFOAM” Biruliškių kaime (Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) Kauno LEZ teritorijoje planuoja pastatyti ir eksploatuoti šilumos izoliacinių medžiagų gamyklą.
Atsižvelgiant į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Nr. X-258 2005 06 21; Žin., 2005, Nr. 84-3105) reikalavimus, UAB “FINFOAM” nusprendė atlikti projektuojamos gamyklos statybos bei veiklos pilną poveikio aplinkai vertinimą. Šiuo metu yra parengta UAB “FINFOAM” šilumos izoliacinių medžiagų gamyklos (Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa.
Susipažinti su parengta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima: Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje (211 kab.) – Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas, 8–17 val., tel. (8~37) 305511; Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijoje – Vilniaus g. 65A, Karmėlava, LT–54449 Kauno raj., 8 – 17 val., tel./faks (8~37) 399253 bei poveikio aplinkai programos rengėjui – UAB “SWECO BKG LSPI” (A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius, tel. (8~5) 2619651, faks. (8~5) 2617507, el. paštas antanas.jurkonis@sweco.lt.