Aplinkos apsaugos ministerijos atsakymas gyventojams