Kultūra


7-ame ir 8-ame dešimtmečiuose Karmėlavos apylinkėje buvo įsteigti ir veikė dveji kultūros namai. Dabar seniūnijoje veikia tik Ramučių kultūros namai.
Kultūros namai Karmėlavoje įkurti 1959 m. Į naujas patalpas (Vilniaus g. 54) jie persikėlė 1967 m., kai iš čia jau buvo išsikėlusi pradinė mokykla. Vadovauti kultūriniam darbui paskirta Vanda Lorensienė, meno vadove atėjo dirbti Vilhelmina Malinauskienė. Kultūros namuose veikė mišrus tautinių šokių kolektyvas (vad. Laimutė Raciborskienė), kaimo kapela (vad. Alvydas Balčaitis), vyko vakaronės, sa-vaitgaliais - šokiai. Gyventojai prisimena, kaip išradingai buvo pažymimos vardynos - diena, kai tėvams iškilmingai įteikiamas vaiko gimimo liudijimas.
1971 m. duris atvėrė Ramučių kultūros namai, vadove paskirta Irena Ramunienė. 250 vietų salė ir erdvus holas – daugelio įsimintinų renginių liudytojai. Šiuose kultūros namuose susikūrė mišrus saugusiųjų choras (vad. Vaclovas Preikšą), vyrų vokalinis ansamblis (vad. Petras Bužinskas), vaikų pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Nikolajus Vybornas).
1977 m. Ramučių kultūros namų direktore paskirta Vilhelmina Malinauskienė, meno vadovu - Vytas Brušnius. Padaugėjo meno saviveiklos kolektyvų. susibūrė mišrus suaugusiųjų choras (vadovas Vaclovas Preikša), vyrų vokalinis ansamblis (vadovas Petras Bužinskas), vaikų pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Nikolajus Vybornas), moterų vokalinis ansamblis (vadovas Jonas Dauguvietis), senjorų tautinių šokių kolektyvas (vadovas Valdas Asakavičius). Taip pat veikė dramos studija, kuriai vadovavo režisierius, Kauno valstybinio dramos teatro aktorius Mamertas Karklelis. Apylinkės žiūrovai matė ne vieną jo režisuotą vaidinimą, o ypač įsiminė "Žaldokynė", "Amerika pirtyje", "Velnias, o ne boba". Aštuntajame dešimtmetyje Karmėlavos kultūros namai buvo uždaryti.
Ramučių kultūros namams vadovaujant Vilhelminai Malinauskienei, čia telkėsi visos seniūnijos kultūrinis gyvenimas. Renginius režisavo ir vedė meno vadovė Irena Mickuvienė. Iš viso kultūros namuose dirbo 5 meno vadovai. Drauge su Atgimimu seniūnijos kultūrinis gyvenimas pasuko nauja vaga. Verta paminėti keletą reikšmingų įvykių. 1992 metų kovo mėnesį, pažymint Magdeburgo miesto teisių suteikimo 200 metų sukaktį, Karmėlavoje buvo surengta mokslinė konferencija, vidurinėje mokykloje veikė paroda iš Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir Kauno apskrities viešosios bib-liotekos fondų; buvo išleista knygelė apie Karmėlavos istoriją. Seniūnijoje imta rengti Šv.Kalėdų, Atvelykio šventes vienišiems seneliams.
Nuo 1996 m. Ramučiuose kasmet rengiama rajoninė neįgaliųjų sporto švento "Būkime kartu".
1997 m., pažymint lietuviškų vakarų šimtmetį, po daugelio metų Karmėlavoje vėl surengta gegužinė. Seniūnijoje atgaivinama susitikimų, popiečių, vakarų idėja. 1997 m. balandžio mėnesį seniūnijoje paminėtos kultūros veikėjo Balio Buračo 100-osios gimimo metinės.
Dabar Ramučių kultūros centrui vadovauja Asta Bagužienė. Čia vyksta valstybinių švenčių minėjimai-koncertai, kalendorinės šventės, apžiūros, konkursai, popietės, vakaronės, meno saviveiklos kolektyvų koncertinės išvykos, tautodailininkų ir bendruomenės gyventojų parodos, Kalėdinės ir Velykinės amatų valandėlės.
Veikia mėgėjų meno kolektyvai:
- Vokalinis moterų ansamblis (meno vadovas Vincentas Kursa)
- Kaimo kapela (meno vadovas Vincentas Kursa)
-Folkloro ansamblis (meno vadovė Laimutė Kelm)
-Vaikų folkloro ansamblis ,,Piemenukai“ (meno vadovė Aušrelė Chvainickienė)
-Mėgėjų teatras ,,Skalbiniai“ (meno vadovė Alina Vrublevskaja)
-Jaunųjų gitaristų ansamblis (meno vadovė Nijolė Forman)
-Poetinio žodžio teatras ,,Gija“ (meno vadovė Irena Mickuvienė)
-Aktorinio dainavimo grupė ,,Linksmieji dainorėliai“ (meno vadovė Jūratė Dailydėnienė)

Jau tradiciniais tapę renginiai:
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas-koncertas.
Užgavėnės.
Margučių šventė.
Motinos dienos minėjimas.
Šventė vaikams ,,Mes-šios žemės vaikai“
Rasos (Joninių) šventė.
Popietė ,,Manoji Lietuva“ Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai.
Žolinės.
Šventė ,,Mano augintinis“, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai.
Kaimo kapelų varžytuvės ,,Grok ir dainuok“.
Vakaronė pagyvenusiems žmonėms pagerbti.
Dainuojamosios poezijos vakaras ,,Dainuok, širdie...“
Kalėdinis koncertas bendruomenei.
Norinčius dainuoti, šokti, groti gitara, kviečiame skambinti telefonais 8 (37) 432035, 8687 61949.