Valdyba


Bendruomenės centro „Židinys“ valdymo organai yra Visuotinis susirinkimas ir „Židinio“ valdyba.
Visuotinis susirinkimas šaukiamas du kartus per metus, o valdyba renkasi kartą per einamąjį mėnesį.

Bendruomenės valdybą sudaro aktyviausi, labiausiai seniūnijos gyvenimu besidomintys ir vietos poreikių patenkinimu besirūpinantys, veiklūs seniūnijos gyventojai.

„Židinys“ yra atviras gyventojų teikiamoms iniciatyvoms bei kūrybingoms idėjoms, linkęs bendradarbiauti tiek su viešosiomis, tiek su privačiosiomis, tiek su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Bendruomenės centras labai aktyviai prisideda tiek organizuojant įvairius renginius, tiek prisidedant prie jų organizavimo Karmėlavos seniūnijoje.

2016 m. vasario 11 d. ataskaitinio susirinkimo metu išrinkta nauja Karmėlavos bendruomenės centro „Židinys“ valdyba, kurią sudaro 11 narių:

1. Valdybos pirmininkas: Raimundas Jokimčius

2. Valdybos pirmininko pavaduotoja: Elena Zavodskienė;

3. Džeirana Krainova;

4. Marytė Mačiulienė;

5. Mindaugas Nevardauskas;

6. Danutė Pašvenskienė;

7. Sigitas Ruželė;

8. Valdas Stokna;

9. Rima Šuliokienė;

10. Giedrius Tamašas;

11. Neringa Tarvydaitė.