Bendra informacija


Ateikite

Visus Jus kviečiame į „Židinio“ namus.
Tik atsineškite ąsotį išminties...
Ir juoką, duonos kepalo didumo
Ir dar, jei galit, dainą iš visos širdies.

Atneškite savos Mamos gerumą
Ir Tėvo šviesią išmintį akių.
Mainais grąžinsim Jums namų tiesios tikrumą
Ir meilę Jums visiems ir kiekvienam sykiu.

Ateikite.

Adresas: Vilniaus g. 65a., Karmėlava, Kauno raj.
Tel: +370 655 51555 (Raimundas Jokimčius)
El.paštas: karmelava@karmelava.eu

https://www.facebook.com/groups/278715272263719/?fref=ts

Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras „Židinys“ įkurtas 2003 metais tuometinio Karmėlavos seniūnijos seniūno Juozo Mozerio ir buvusios pedagogės Birutės Rakauskienės, iniciatyva.
Tai savanoriška ir savarankiška pelno nesiekianti organizacija, įsteigta visuotinio susirinkimo, vienijanti Karmėlavos seniūnijoje gyvenančius, besimokančius, dirbančius ar kitaip su seniūnijos bendruomene susijusius Lietuvos Respublikos piliečius ir gyventojus.

Savo veikloje bendruomenės centras „Židinys“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei bendruomenės centro patvirtintais įstatais.

Pagrindiniai „Židinio“ uždaviniai:

skatinti demokratinės ir pilietinės lygių teisių ir galimybių visuomenės formavimąsi;

atstovauti Karmėlavos seniūnijos bendruomenei vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose;

tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

ugdyti vietos gyventojų patriotinius/pilietinius jausmus;

padėti socialiai remtinoms šeimoms;

kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką.

Apibrėžus Karmėlavos bendruomenės centro „Židinys“ uždavinius, buvo nustatytos pagrindinės šios organizacijos veiklos kryptys;

Socialinės – kultūrinės veiklos skatinimas seniūnijoje;

Aplinkosauginė veikla;

Seniūnijos teigiamo įvaizdžio formavimas.