Teritorijų planavimo dokumentų viešinimas


2017-09-13 INFORMACIJA apie šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos (Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Raštas

2017-09-07 INFORMACIJA apie šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos (Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Raštas

2017-08-29 Gamybos paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis Aviacijos g. Karmėlava. Statybos projektas.

2017-07-31 DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO. Planuojama teritorija: žemės sklypas, esantis Ramučių kaime, Karmėlavos seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje, kadastro Nr. 5233/0011:570, plotas 0,5352 ha.

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ.

2017-07-12 Atrankos išvada dėl Kauno oro uosto riedėjimo tako ir perono einančio nuo esamo pietinio perono link LEZ statybos poveikio aplinkai.

2017-07-12 HELLA poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 1 dalis.

HELLA poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 2 dalis.

HELLA poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 3 dalis.

2017-07-07 Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0013:342, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Uosių g. 28, kadastro Nr. 5233/0013:170, kurio plotas 1,0100 ha.

Projektas ir darbų programa.

Įsakymas.

2017-07-07 Skelbimas dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialaus plano.

Įsakymas.

Tarybos sprendimas.

2017-06-29 Detaliojo plano koregavimas Biruliškių k., kadastro nr. 5233/0009:653 ; 5233/0009:625 ; 5233/0009:627 ; 5233/0009:718 ; 5233/0009:963 ; 5233/0009:964 ; 5233/0009:1081

2017-06-12 Detaliojo plano koregavimas Ramučių k., Ąžuolų I-asis takas 3 / Ąžuolų g. 6, kadastro nr. 5233/0011:158. Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.

2017-04-27 Nutarimas dėl magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos specialiojo plano rengimo.

Priimtas sprendimas dėl specialiojo plano atrankos išvados dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir pradedamas rengti magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,0 km) rekonstravimo specialusis planas

2017-03-20 Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07- 24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:820 ir kadastro Nr. 5233/0009:821 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:653, kadastro Nr. 5233/0009:963, kadastro Nr. 5233/0009:964,
Įsakymas dėl proceso inicijavimo.
Isakymas dėl koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų.

2017-02-08 Kauno oro uosto riedėjimo tako ir stovėjimo peronų rekonstravimo informacija.
Informacija apie Kauno oro uosto esamų orlaivių stovėjimo peronų ir riedėjimo tako (A) rekonstravimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

2017-02-06 INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU

2016-12-02 Informacija dėl detaliojo plano koregavimo Ramučių k. Ramioji g. 3 (5233/0011:660) ir Ramioji g. 9 (5233/0011:662)
Įsakymas dėl proceso inicijavimo.
Isakymas dėl koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų.

2016-11-22 Informacija apie pakartotiną detaliojo plano keitimą Ramučių k. Gluosnių g. 13 (5233/0009:775)
Įsakymas dėl proceso inicijavimo.
Isakymas dėl koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų.

2016-11-11 UAB „Bendrieji statybų projektai“ parengė UAB „Ryterna Entry“ planuojamos ūkinės veiklos Gamybos ir pramonės paskirties pastato naujos statybos Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Biruliškių k. Industrijos g. 5b, projektą

Atrankos išvada.

2016-10-24 Informacija apie planuojamą detaliojo plano keitimą Ramučių k. Gluosnių g. 13 (5233/0009:775)
Įsakymas dėl proceso inicijavimo.
Isakymas dėl koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų.

2016-10-13 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos "Krovinių logistika ir sandėliavimas sandėliavimo paskirties pastate Koybės g. 8, Biruliškių k. " atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

2016-09-14 Informacija apie planuojamą detaliojo plano keitimą Narėpų k. (5233/0003:29)
Isakymas dėl proceso inicijavimo.
Isakymas dėl koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų.

2016-09-07 Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimą.

2016-08-04 INFORMACIJA dėl parengtos patikslintos Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

2016-05-31 Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo (toliau – Bendrasis planas), patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08- 28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, koregavimas.

Bendrojo plano pirmojo pakeitimo koregavimo pradžios,planavimo tikslų ir darbų tvirtinimo.

2016-04-14 INFORMACIJA apie Nepavojingų atliekų tvarkymo, Ramučių k., Kauno r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

2016-03-21 INFORMACIJA apie A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis kelio 8,6 km skirtingo lygio sankryžos (įvažiavimas į Kauno LEZ) statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

2016-03-17 Informacija apie Kauno LEZ sujungimo su Kauno intermodaliniu terminalu geležinkelio statybos ir veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

2015-12-22 INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

2015-11-19 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS RAMUČIŲ KAIMO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADAS.

2015-11-08 Informuojame apie suprastinta tvarka rengiamą žemės slypų adresu Karmėlavos sen., Birliškių km., kad. nr. 5233/0009:258, 5233/0009:526, 5233/0009:547, 5233/0009:943 detaliojo plano koregavimą.

2015-11-02 Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės slypų adresu Karmėlavos sen., Birliškių km., kad. nr. 5233/0009:824 ir 5233/0009:825 detaliojo plano koregavimą.

2015-09-29 Ūkinės veiklos pavadinimas bei vieta: Sunkiasvorių automobilių servisas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., skl. Nr. 5233/0010:153

2015-09-02 Informacija apie planuojamą detaliojo plano koregavimą Biruliškių k. (5233/0009:554)
Isakymas dėl proceso inicijavimo.
Isakymas dėl koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų.

2015-08-22 Informacija apie rengiamą detaliųjį planą Biruliškių k. (5233/0009:991)
Detalusis planas
Informacija
Transportas ir tinklai

2015-08-11 UAB "Ryterna group" naujos statybos skelbimas.
UAB "Ryterna group" PAV išvada.

2015-07-07 Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos leistinumo INFORMACIJA apie priimtą sprendimą poveikio aplinkai požiūriu.

2015-05-29 Informacija apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

2015-05-20 INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ.

2015-05-07 Dėl žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0009:886 ribų nustatymo ir paženklinimo.

2015-04-29 Planavimo sąlygų sąvadas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti sklype Nr.5233/0003:225.
Planavimo darbų programa.

2015-04-21 Informacija apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Pelenių k., sklypo kad. Nr. 5233/0006: 600 Karmėlavos k.v. detalųjį planą.
Detalusis planas

2015-03-20 PARENGTAS VIETOVĖS LYGMENS MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS – KAUNAS IR KAUNAS – ŠAKIAI JUNGTIES SPECIALUSIS PLANAS

2015-03-20 UAB "Polilinija" informuoja, apie kaimo turizmo paslaugas teikiamas ūkininko sodyboje, atrankos išvadą, dėl poveikio aplinkai vertinimo 2015-03-12 Nr. (15.2)-A4-2548.

2015-03-02 Informacija apie rengiamą detaliojo plano koregavimą Ramučių km. Gėlių g. 32A kadastrinis Nr.5233/0011:275

2015-02-17 Pradedamas rengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas.

2015-01-17 Informacija apie priimtus sprendimus dėl privalomo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dėl magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Šakiai jungties specialiojo plano.

2015-01-14 Informacija apie rengiamą detaliųjį planą Biruliškių k. (5233/0009:991)
Detalusis planas
Kauno raj. savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-asis pakeitimas
Kauno raj. savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-asis pakeitimas (brėžinys)

2015-01-08 Informacija apie rengiamą oro uosto „Riedėjimo tako ir perono (9.4) Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, skl. Kad. Nr. 5233/0007:74 statybos projektas“ techninį projektą.
Situacijos planas 1
Situacijos planas 2

2014-12-12 Informacija apie rengiamą detaliojo plano koregavimą Ramučių k.(5233/0011:526)
Projektas
Įsakymas

2014-12-11 Pakartotinas pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą.

2014-12-02 Informacija apie rengiamą detalųjį planą Narėpų k. (5233/0003:98)

2014-11-27 Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą.

2014-11-18 Informacija apie rengiamą detaliojo plano koregavimą Ramučių k. , Gėlių g. 32a (5233/0011:275)
Įsakymo projektas
Įsakymas

2014-11-14 Pranešimas dėl kadastrinių matavimų Ramučių k., Dainavos g. 14

2014-11-13 Informacija apie rengiamą detaliojo plano koregavimą Ramučių k. , Erdvės g. 73 (5233/0010:205)
Įsakymo projektas
Įsakymas

2014-11-12 Informacija apie rengiamą detaliojo plano koregavimą Ramučių k. (5233/0010:219)

2014-10-01 Informacija apie grybų, daržovių ir vaisių perdirbimo gamyklos statybos Biruliškių k.,atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

2014-09-17 Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų kd. nr. 5233/0010:22; 5233/0010:58; 5233/0010:131; 5233/0010:164; 5233/0010:218; 5233/0010:221; 5233/0010:246; 5233/0010:247; 5233/0010:249; 5233/0010:250 detaliųjų planų koregavimas.

Teritorijų planavimo proceso inicijavimas.

ĮSAKYMAS DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO, FINANSAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ

2014-09-11 Projektuojamas žemės sklypas kad. Nr. 5233/0006:698 , Rykštynės k., Karmėlavos seniūnija

2014-08-15 Skelbimas apie rengiamą magistralinių dujotiekių Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties specialųjį planą. Pridedama:

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas.
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas.

2014-08-08 Informacija apie parengtą AB "Amber Grid" magistralinių dujotiekių Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.

2014-07-18 Informacija apie priimtą sprendimą dėl "Rail Baltica" geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2014-06-16 Informacinis pranešimas apie detaliojo plano pakartotinas viešinimo procedūras Karmėlavos sen. Biruliškių km. (5233/0009:91)

2014-05-26 Informacinis pranešimas apie baigtą rengti detalųjį planą Karmėlavos sen. Biruliškių km. (5233/0009:91)
Detalusis planas.

2014-04-11 Informacinis pranešimas apie baigtą rengti detalųjį planą Karmėlavos sen. Sergeičikų II km. (5233/0013:294)

2014-04-10 INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu.

Sprendimas dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos galimybių.

2014-04-08 Atrankos išvada dėl sandėliavimo statinių statybos Biruliškių km., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo.
2 dalis.

2014-03-31 PAKARTOTINAI VIEŠINAMI „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO I-OJO PAKEITIMO“ SPRENDINIAI

2014-03-27 Informacinis pranešimas apie pradedamą rengti detalųjį planą Karmėlavos sen. Biruliškių km. (5233/0009:91)

2014-03-21 Informacinis pranešimas apie pradedamą rengti detalųjį planą Karmėlavos mstl. Šaltinių g. 15 (5233/0011:1236)

2014-03-18 Informacinis pranešimas dėl detaliojo plano ekspozicijos žemės sklypų S.Žukausko g. 8 (kad. Nr. 5233/0011:943) ir S.Žukausko g. 8A (kad. Nr. 5233/0011:283) Ramučių k..

2014-03-17 Parengtas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. detalusis planas (kad.nr. 5233/0006:359)
ir brėžinys.

2014-03-12 Informacija apie parengtą „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą bei projektinių pasiūlymų sprendinius ir viešus susirinkimus.

2014-02-24 INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL PRAMONINIŲ PREKIŲ IR KITŲ, NEPAVOJINGŲ SVEIKATAI, MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMO IR LOGISTIKOS RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2014-02-17 Informacinis pranešimas apie parengtą žemės sklypų S.Žukausko g. 8 (kad. Nr. 5233/0011:943) ir S.Žukausko g. 8A (kad. Nr. 5233/0011:283) Ramučių k. detalųjį planą.

2014-02-06 Informacinis pranešimas apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/00101:1219) Ramučių k. Centrinė g. 56A detalųjį planą.

2014-02-04 Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. detalusis planas (kad.nr. 5233/0003:271)
aiškinamasis raštas
ir brėžinys.

2014-01-28 Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0007:941 Karmėlava II k. Vilniaus g. 13 detalųjį planą ir brėžinys.

2014-01-10 Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0013:305 Sergeičikų II k. detalųjį planą.

2014-01-10 Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0013:310 Sergeičikų II k. detalųjį planą.

2013-12-30 Informacinis pranešimas apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5233/00101:1219) Ramučių k. Centrinė g. 56a detalųjį planą.

2013-12-24 Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0003:271) Biruliškių k. detalųjį planą.

2013-12-20 INFORMACIJA APIE KARTOJAMO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SVARSTYMO SU VISUOMENE VIEŠO SUSIRINKIMO VIETĄ IR LAIKĄ Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. sklypų (kad. Nr. 5233/0010:149; Nr. 5233/0010:65; Nr. 5233/0010:143; Nr. 5233/0010:66; Nr. 5233/0010:255; Nr. 5233/0010:122; Nr. 5233/0010:90; Nr. 5233/0010:80; Nr. 5233/0010:109; Nr. 5233/0010:273; ). Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis - pramonės ir sandėliavimo įmonių statyba. Viename iš suplanuotų žemės sklypų numatoma Kauno kogeneracinės jėgainės statyba.

2013-12-12 Pakartotinis informacinis pranešimas apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5233/0009:759 ir kad. Nr. 5233/0009:395) Biruliškių k. detalųjį planą.

2013-11-27 Žemės sklypų (kad. Nr. 5233/0013:300 ir kad. Nr. 5233/0013:301) Sergeičikų II k. detalusis planas.

2013-11-14 Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0013:305 Sergeičikų II k. detalųjį planą.

2013-11-14 Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0013:310 Sergeičikų II k. detalųjį planą.

2013-11-13 Skelbimas apie pakoreguotą Kauno miesto savivaldybės bendrąjį planą.

2013-11-12 Informacija apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5233/0009:759 ir kad. Nr. 5233/0009:395) Biruliškių k. detalųjį planą.

2013-11-07 Informacija apie baigtą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5233/0013:300 ir kad. Nr. 5233/0013:301) Sergeičikų II k. detalųjį planą.

2013-11-03 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SVARSTYMO SU VISUOMENE VIEŠO SUSIRINKIMO VIETĄ IR LAIKĄ, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. sklypų (kad. Nr. 5233/0010:149; Nr. 5233/0010:65; Nr. 5233/0010:143; Nr. 5233/0010:66; Nr. 5233/0010:255; Nr. 5233/0010:122; Nr. 5233/0010:90; Nr. 5233/0010:80; Nr. 5233/0010:109; Nr. 5233/0010:273; ). Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis - pramonės ir sandėliavimo įmonių statyba. Viename iš suplanuotų žemės sklypų numatoma Kauno kogeneracinės jėgainės statyba.

2013-10-27 Informacija apie visuomenei svarbaus statinio sandėliavimo paskirties pastato (logistikos centro) techninio projekto parengimą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 41

2013-10-23 INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KAUNO RAJONO TURIZMO PLĖTROS TERITORIJŲ VYSTYMO IKI 2020 M. SPECIALŲJĮ PLANĄ

2013-10-21 Informacija apie visuomenei svarbaus statinio sandėliavimo paskirties pastato (logistikos centro) projektavimo pradžią Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 41

2013-10-10 Informacinis pranešimas, kad parengtas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. sklypų (kad. Nr. 5233/0010:149; Nr. 5233/0010:65; Nr. 5233/0010:143; Nr. 5233/0010:66; Nr. 5233/0010:255; Nr. 5233/0010:122; Nr. 5233/0010:90; Nr. 5233/0010:80; Nr. 5233/0010:109; Nr. 5233/0010:273; ) detalusis planas. Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis - pramonės ir sandėliavimo įmonių statyba. Viename iš suplanuotų žemės sklypų numatoma Kauno kogeneracinės jėgainės statyba.

2013-10-08 INFORMUOJAME APIE PRITARTĄ KAUNO RAJONO TURIZMO PLĖTROS TERITORIJŲ VYSTYMO IKI 2020 M. SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ

2013-10-08 Dėl poveikio apinkai atrankos išvados Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.

2013-09-29 Rengiamas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., (kad. Nr. 5233/0003:447) detalusis planas.

2013-09-29 Rengiamas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., (kad. Nr. 5233/0006:624) detalusis planas.

2013-09-29 Rengiamas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Beržų g. 72a detalusis planas.
Brėžinys.

2013-09-17 Detalusis planas Kauno r. sav., Ramučių k., S.Žukausko g. 8 ir S.Žukausko g.8a

2013-09-10 Skelbimas apie Kauno miesto savivaldybės bendrąjį planą.

2013-08-01 Rengiamas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo kad. Nr. 5233/0011:528 detalusis planas.
Aiškinamasis raštas.

2013-07-29 Detalusis planas Kauno r. sav., Ramučių k., Vijoklių g. 2a ir
Aiškinamasis raštas 1
Aiškinamasis raštas 2

2013-07-29 Detalusis planas Kauno r. sav., Ramučių k., Vijoklių g. 4 ir
Aiškinamasis raštas 1
Aiškinamasis raštas 2

2013-07-27 Parengti "Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo" sprendiniai.

2013-07-15 Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią. Adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 5. Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. liepos 26 d.

2013-07-03 Informacinis pranešimas apie parengtus kelio rekonstravimo techninius projektus:
Žirgyno ir Alyvų gatvių.

2013-07-03 Informacinis pranešimas apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0006:528) detalųjį planą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.

2013-07-02 Informacija dėl žemės sklypo ribų derinimo Kauno r. sav., Ramučių k.,. Kviečiame gretimo sklypo kad. Nr. 5233/0011:1094 savininkę Genovaitę Reginą Kliuk ar jos įgaliotus asmenis dalyvauti gretimo sklypo ribų nužymėjime.

2013-07-01 Informacinis pranešimas apie rengiamus žemės sklypų detaliuosius planus Kauno r. sav., Ramučių k., Vijoklių g. 2a ir Vijoklių g. 4,

2013-06-25 Informacinis pranešimas apie pradedamą rengtį žemės sklypų (kad. Nr. 5233/0010:149; Nr. 5233/0010:65; Nr. 5233/0010:143; Nr. 5233/0010:66; Nr. 5233/0010:255; Nr. 5233/0010:122; Nr. 5233/0010:90; Nr. 5233/0010:80; Nr. 5233/0010:109; Nr. 5233/0010:273; ) detalųjį planą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. . Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis - pramonės ir sandėliavimo įmonių statyba. Viename iš suplanuotų žemės sklypų numatoma Kauno kogeneracinės jėgainės statyba.

2013-06-21 Informacinis pranešimas apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0006:192) detalųjį planą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. Miško g.2,

2013-06-20 Pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. esančių žemės sklypų dėl kasdienių vartojamų prekių skirstymo terminalo-sandėlio su administracinėmis patalpomis.
Atrankos išvada 1
Atrankos išvada 2

2013-06-20 Informacija apie pradedamą rengtį Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0011:528) detalųjį planą.

2013-06-18 Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., sklypo (kad. Nr. 5233/0013:205) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypų Marių g.13 ir 15 apjungimas į vieną, skelbimas ir brėžinys.

2013-06-17 Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Margavos k., sklypo (kad. Nr. 5233/0003:114) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, skelbimas ir brėžinys.

2013-06-12 Kauno oro uosto informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą ir viešą susirinkimą

2013-06-12 Valstybinis miškotvarkos institutas informuoja apie vykdomus sklypinės miškų inventorizavimo darbus

2013-06-12 Kauno miesto savivaldybės informacija apie Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą

Dėl asbestinių stogų dangų keitimo

LESTO informacija želdinių ir medžių savininkams.