Dėl prekybos prie Karmėlavos kapinių


Nuo 2019 m. spalio 1 d. bus priimami prašymai ir išduodami leidimai prekybai gėlėmis, puokštėmis, žvakėmis prie Karmėlavos seniūnijos kapinių.

Juridinis arba fizinis asmuo nurodo (prašyme) ir pateikia seniūnei:

1. Juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą, kodą, atsakingo asmens vardą, pavardę, telefoną arba fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, asmens kodą, telefoną, verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.
2. Prekybos ir paslaugų teikimo vietą.
3. Paslaugų ar prekybos rūšies pavadinimą.
4. Prekybos ar paslaugų teikimo laikotarpį, darbo laiką.
5. Įmonės registravimo pažymėjimo, ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją.
6. Asmens dokumento kopiją (dirbant su ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimu arba individualios veiklos vykdymo pažyma).
7. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava (pateikiama, kai priimamas sprendimas išduoti leidimą).
8. Prekių įsigijimo dokumentų kopijas, jeigu prekiaujama eglutėmis, jų šakomis arba panašiomis prekėmis.
9. Asmuo, norintis, kad būtų atleistas nuo mokesčių, turi pristatyti įrodančius dokumentus.