KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA


KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DARBOTVARKĖ
2018 m. liepos 16 d. 17.00 val.
Karmėlavos seniūnijos patalpose

1. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimui 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonei ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2018 metais.

Karmėlavos seniūnija