Karmėlavos l.d. "Žilvitis" projektas "Mes palaikom olimpiečius"


Karmėlavos lopšelio-darželio "Žilvitis" bendruomenė yra įsitraukusi į aktyvų Respublikinį lopšelių-darželių "Žilvitis" judėjimą. Šiemet judėjimas skatino neišsigąsti šaltuko, o įsilieti su mažaisiais draugais į Respublikinį projektą "Mes palaikom olimpiečius".

Projekto aktualumas: Sveikas vaikas – tai visų tėvų svajonė ir auklėtojų tikslas. Ar vaikas toks užaugs, priklauso nuo suaugusiųjų – kokias sąlygas vaikui augti ir vystytis jie sudarys. Vaiko organizmą labai stipriai veikia jam skiepijamas gyvenimo būdas bei aplinka, kurioje auga. Judėjimo stoka, televizija, kompiuteriai, užteršta aplinka lemia nevisavertį vystymąsi ir augimą. Didelę įtaką tinkamai vaiko raidai turi tėvai ir mokytojai, todėl jie turi bendradarbiauti, vieni kitiems padėti. Jie su vaiku praleidžia daug laiko, rodo pavyzdį, perteikia žinias, gebėjimus ir įpročius. Rūpindamiesi tinkamu fiziniu vaiko vystymusi bei tuo, kad jis pakankamai judėtų, rūpinamės jo sveikata plačiąją prasme – fizine, psichine ir socialine.

2018 m. žiemos olimpinės žaidynės – tarptautinės žiemos sporto žaidynės, vyko 2018 metų vasario 9-25 dienomis, Pjongčango kurorte Pietų Korėjoje. Taip gimė pagrindinė projekto mintis – ikimokyklinių įstaigų ugdytinių olimpinis švietimas. Olimpinis švietimas – tai edukacinė veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai vaikams ir jaunimui. Mums svarbus ne tik ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo ugdymas, bet ir vaikų supažindinimas su įvairiomis sporto šakomis, sąlygų sudarymas jas išbandyti.

Pedagogių kūrybos, idėjų, iniciatyvumo ir organizuotumo dėka, mūsų ugdytiniai pajuto olimpinį džiaugsmą žaidynių metu. Olimpinias žaidinias neatsilikdami nuo tradicijų visa įstaiga sudalyvavo olimpiniame žygyje, kiek vėliau įžiebėme simbolinį aukurą. Kūrybiškai ir improvizuotai išbandėme rogučių sportą, ledo ritulį, šoniaslydį, estafetes ant ledo. Esame labai dėkingi ugdytinių tėvams, kurie kartu veikė su vaikais ir savo laisvu metu įsitraukė į olimpinį sukurį tiek čiuoždami rogėmis, tiek išbandydami snieglenčių sportą, pramogas ant ledo ir kitus žiemos malonumus. Būkime aktyvūs ir sveiki. Sveikas žmogus-laimingas! :)

Parengė: L.e.p. direktorė Irma Černajūtė