Projekto "Atviri STEM tyrinėjimai" ikimokyklinėje įstaigoje


Sausio 22-26 d. vyko NORDPLUS JUNIOR projekto "Open mindis investigate stem" dalyvių iš Estijos (Narvos) darželio "Pongerjas" susitikimas, su Karmėlavos lopšelio darželio "Žilvitis" pedagogais ir ugdytiniais. Penkios pedagogės iš Estijos atvyko pasidalinti savo projektine patirtimi, atlikti projekto veiklų ir rezultatų vertinimą.

Šio projekto tikslas didinti vaikų susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika. STEM ugdymą integruoti į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus.

Projekto dalyves sutiko ir pasveikino, Karmėlavos lopšelio –darželio "Žilvitis" pedagogės, ugdytiniai, l.e.p. direktorė Irmą Černajūtė. Po atidarymo ceremonijos, Jolanta Varanavičienė pristatė Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo švietimo sistemą.

Šiame seminare pedagogės iš Estijos ne tik stebėjo mūsų įstaigos pedagogių (Virginijos Venslovienės, Danutės Komandrovskajos, Linos Nomeikienės ir mano) atviras veiklas: "Mokomės judėdami. Skaičių nuotaikos", "Kelionės aplink mus" (Kauno Oro uostas), "Gamta kaip mokymosi kambarys", bet ir pravedė veiklą, apie geometrines figūras "Kiškučių" grupės ugdytiniams.

Projekto veiklų metu vaikai buvo aktyvūs, smalsūs, kūrybingi. Žaisdami, tyrinėdami supantį pasaulį, jie praplėtė savo akiratį, žinias, patyrė teigiamų emocijų.

Projekto dalyvės lankėsi Karmėlavos B. Buračo gimnazijoje, priešmokyklinio ugdymo grupėse, čia jos susipažino su ugdymo turiniu, ugdymo(si) ypatumais.

Prie projekto "apskrito stalo" palyginome ir įvertinome, Lietuvos ir Estijos požiūrį į STEM vertybes per mokymosi veiklas. Diskusijų metu aptarėme pasiektus ir siektinus rezultatus, ateities planus, susitikimą Estijoje.

Tikimės, kad šilti ir draugiški projekto dalyvių santykiai, padės pedagogams nebijoti naujovių, ieškoti būdų, metodų, vaikų veikloms modernizuoti.

Jūratė DEGUTIENĖ
Karmėlavos lopšelis-darželis "Žilvitis"