SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS


2017 m. gruodžio 26 d. 11 val. po Šv. Mišių
Karmėlavos Šv. Onos viešoji koplyčia

SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS

„Kiekvienoje sieloje yra laimės ir prasmės troškulys“ (Tomas Akvinietis).

Jums giedos Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Sabina Martinaitytė ir jos
studentai, tarptautinių konkursų laureatai Gabrielė Kuzmickaitė, Martynas
Žukauskas. Vargonuos profesorė Audronė Eitmanavičiūtė.

Programa
1. L.Luzzi, :Ave Maria ;
2. F.Durante, „Vergin tutto amor“;
3. Ch.Gounod, „Parce Domine“;
4. R.Martinkėnas, „Ave Maria“;
5. L.Cohen, „Halleluja“;
6. R.Lovland, „Pakelk akis į dangų“;
7. G.Kuprevičius, „Ave Marija“;
8. P.Tosti, „Preghiera“;
9. Zucchero, „Miserere“;
10. V.Bellini, „Angiol di Pace“.

Data: 
2017-12-26 11:00