Gimnazijos mokiniai dalyvavo gerumo akcijoje "Atverkime širdis"


2017-11-10 Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokinių grupė dalyvavo Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus bei Kauno rajono mokinių tarybos ketvirtus metus organizuojamoje Kauno rajono mokinių gerumo akcijoje "Atverkime širdis". Akcijos globėja – LR Seimo narė Raminta Popovienė.

Mūsų gimnazijos mokiniai padėjo neįgaliems Karmėlavos seniūnijos žmonėms atlikti įvairius ūkio darbus: tvarkė aplinką, grėbė lapus, prinešė malkų. Senoliai labai dėkojo jauniesiems talkininkams, o vaikai prižadėjo vėl atskubėti į pagalbą, kai tik jos prireiks. Džiaugiamės dėl mūsų vaikų sąmoningumo ir geranoriškumo, dėkojame mokinių tėvams už puikiai išauklėtus vaikus.

Direktorės pavaduotojos ugdymui A.M.Elijošienė, J.Stripeikienė, gimnazijos mokinių taryba