Ką gali duoti Šekspyras darželio pedagogui?


„Visas pasaulis – scena, o moterys ir vyrai tik artistai“. Šis moto nuolat lydėjo Karmėlavos darželio auklėtojas Jolantą Varanavičienė ir Rositą Alionienę, seminaro „Shakspeare in Europe“ Oksforde metu. Darželis vykdo Erasmus KA2 mobilumo mokymosi tikslais projektą „Vaikystė be sienų: atviri sau ir kitiems“.

Skaitytojui natūraliai gali kilti klausimas, ką gali duoti Šekspyras darželio auklėtojoms? Gali. Seminaro tikslas – tobulinti pedagogų viešojo kalbėjimo įgūdžius, mokyti kalbos dramaturgijos, spontaniškumo ir gebėjimo be streso priimti iššūkius, prisijaukinti situacijas ir išeiti iš komforto zonos patiriant džiaugsmą. Seminaro dalyviams teko rizikuoti, stebėti ir analizuoti save ir kaip jaučiasi auditorija, techniškai atlikti žaidimus, kurie lavina komunikabilumą, suvaldyti laiką, kurti vaidybines situacijas neapibrėžtoje situacijoje ir suprasti, kada istorija turi baigtis. Kai kalbėdami viešai improvizuojame, yra dramaturgija, potekstė ir humoras – esame nenuspėjami, mūsų kalba yra įtikinama, įkvepianti, įdomi, skatinanti veikti.

Vienas pagrindinių seminaro metodų buvo „Karaliaus Lyro“ siužetų improvizavimas. Improvizacija (italų kalba improviso reiškia nelauktai; lotynų kalboje im- žodžio reikšmę paverčia priešinga proviso – numatyti iš anksto) reiškia procesą, veiksmą ką nors darant arba veikiant prieš tai iš anksto nepasiruošus. Improvizacija bendrinėje kalboje reiškia spontaninį kūrybos galių demonstravimą, jų panaudojimą ar pritaikymą konkrečioje situacijoje. Seminarui vadovavo profesionalaus aktorius Ed Cousins, kuris jau daug metų organizuoja aktorystės kursus visos Europos pedagogams.

Įtemptas seminaras neprailgo, po kasdieninių trijų keturių valandų improvizavimo ir aktorystės bei viešojo kalbėjimo pratybų, dalyviai lankėsi Stratforde prie Eivono, Šekspyro gimtajame name klausėsi sonetų, o miestelio teatre žiūrėjo modernaus teatro spektaklį. Tačiau viso seminaro kulminacija buvo „Karalius Lyras“ įžymiajame Globe teatre.

Ką davė šis seminaras auklėtojoms? Pasitikėjimą savimi, drąsą kalbėti viešai ir improvizuoti, be to nemažai vaidybos pratybų galėsime panaudoti ne tik su vaikais, bet ir su būsimų seminarų savo darželyje dalyviais. Tačiau svarbiausia, kad ir vėl pasijautėme esą Europos mokytojų bendrijos dalimi.

Darželių auklėtojoms, įsibėgėjančių mokslo metų proga Šekspyro žodžiais norisi palinkėti išminties:

Nes paprastas žmogus pakelt pajėgia tik paprastas bėdas...
Bet atlaikyt ramiai pačius pikčiausius
Dūžius likimo teįstengia tas,
Kas aukšta išmintim apdovanotas.

Pratybų momento video: https://vimeo.com/235686246

Jolanta Varanavičienė
Karmėlavos l/d „Žilvitis“ auklėtoja ekspertė