KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS


Kauno rajono seniūnijų bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir (ar) bendrijos kviečiamos teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau Priemonė).
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu 2017–06–29 tarybos sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

Karmėlavos seniūnijoje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje 2017 liepos 19 d. protokoliniu sprendimu patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:

25.1. – socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms.

Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 12 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 100 kabinete (Savanorių pr. 371, Kaunas).

Kontaktinis asmuo – Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Tatarūnis, tel. (8 37) 30 55 39, el. p. algirdas.tatarunis@krs.lt

Finansavimo aprašas

Konfidencialumo ir nešališkumo deklaracija

Paraiškos forma

Lėšų naudojimo sutartis