Seniūnaičių sueiga 2017 m. liepos 18 d. 17:30 val.


IŠPLĖSTINĖS KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DARBOTVARKĖ

2017 m. liepos 18 d. 17:30 val.
Karmėlavos seniūnijos patalpose

1. Dėl kelio ženklų įrengimo (iš Centrinės ir iš Bielinio gatvių).
2. Dėl Narėpų gatvės asfaltavimo.
3. Dėl Pamiškės ir Vieškelio gatvių asfaltavimo.
4. Dėl NVO veiklos stiprinimui 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonei "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" 2017 metais.
5. Kiti klausimai.

Karmėlavos seniūnija

Data: 
2017-07-18 17:30

Dėl Pamiškės ir Vieškelio gatvių asfaltavimo. Gal galite placiau pakomentuoti, kada numatoma asfaltuoti.
Ačiū