Kandidatai į Karmėlavos seniūnijos seniūnaičius


Kandidatų į seniūnaičius sąrašas:
CENTRO – Liudmila Juozelskienė
PILIAKALNIO – Giedrius Tamašas
GIRININKIJOS – Jūratė Mačiulytė
DAUGIABUČIŲ – Asta Griniutė
PARKO – Darius Merkšaitis
ŽIEDŲ – Vesta Steiblienė
BERŽŲ – Danutė Pašvenskienė
PUŠYNO – Genovaitė Viršilienė
PAMIŠKĖS – Rūta Šakienė
KAIMO – Gintautas Funka
PAUPIO – Arūnas Adomaitis