ERASMUS KA2 projektas „MOKYKLOS BE SIENŲ“ 2015-2017


Užbaigiant mokslo metus Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje gegužės 7-12 d.d. įvyko trumpalaikiai mokymai (si) kartu su projekto partneriais iš Westbourne Academy, Ipswich, Anglijos, kurių metu nagrinėjome imigrantų ir reemigrantų klausimus. Westbourne Academy mokosi daugiau nei 200 imigrantų, iš kurių net 40 lietuvių. Projektinių susitikimų ir mokymų metu mes ruošėme anketas, domėjomės lietuvių moksleivių adaptacija Westbourne,kokia pagalba jiems teikiama ir kaip vyksta jų integracija.Visą sukauptą patirtį pritaikėme mūsų mokykloms ir išleidome leidinuką su praktiškais patarimais „Darbo su reemigrantais metodinės rekomendacijos mokytojams“.

Gegužės 11 dieną surengėme tarptautinę konferenciją “Anglijos mokykla iš arti. Gerosios patirties sklaida dirbant su mokiniais ,grįžusiais iš užsienio“, kurios metu mūsų gimnazijos ir Westbourne gimnazijos pedagogai bei psichologai dalijosi patirtimi. Tema tikrai aktuali Lietuvoje, tad konferencijoje dalyvavo ne tik pedagogai, bet ir psichologai, socialiniai pedagogai, VŠĮ atstovai. Konferencijos metu apžvelgėme darbo su reemigrantais iššūkius bei pasidalijome neįkainojama patirtimi, įgyta projekto metu ir jau sėkmingai pritaikyta gimnazijoje, dirbant su reemigrantais.

Svečiai iš Westbourne Academy pristatė konkrečius žingsnius, kaip jie dirba su atvykusiais nuo pat pirmos dienos, palengvinant jų adaptaciją mokykloje. Jų patirtis labai naudinga, nes jie savo Suffolk grafystėje yra šios srities lyderiai. Ypač sudomino visus „Vertikalios klasės“, kurias jie vadina „Namais“.

Priešingai mūsų sistemai, klasės sudaromos iš skirtingo amžiaus mokinių (11-16 m.). Tokios sistemos privalumai yra tai, kad vyresni padeda jaunesniems, atsiranda glaudesnis bendravimas tarp mokinių visoje mokykloje ir jie susitinka kasdien po 20 min. kartu su savo klasės vadovais. Tokiu būdu klasėje atsiranda net po kelis lietuvius, bet skirtingo amžiaus. Tai irgi palengvina jų adaptaciją skirtingoje kultūrinėje aplinkoje.

Vizito Lietuvoje metu, partneriai iš Anglijos susitiko su pas mus besimokančiais reemigrantais, bendravo su jais per įvairias veiklas, lankėsi pamokose, domėjosi kultūra ir papročiais.Taip pat kartu lankėmės Vilniuje, lankėmės Lietuvių Amerikos mokykloje, dalijomės patirtimi dirbant su reemigrantais. Jie pasidalijo patirtimi dirbant ir su pabėgėliais Rūkloje. Su Lietuvos istorija svečiai susipažino lankydamiesi Trakuose, o su kultūriniu etniniu paveldu susipažino edukacinėje programoje Kačerginėje.

Visi sutarėme, jog norint padėti emigrantams ir reemigrantams, būtina atkreipti dėmesį į tos šalies kultūrą, švietimo sistemą, kalbos barjerą, mokinio socialinę brandą, kuri yra suformuota kitoje kultūroje. Tik bendromis pastangomis kartu su vaiko gerovės specialistais, psichologais ir glaudžiai bendradarbiaujant su šeima galime pasiekti gerų rezultatų.

Virginija Kanapinskienė,projekto koordinatorė,anglų kalbos mokytoja ekspertė.

Rūta Kaltenienė,anglų kalbos mokytoja metodininkė.