Ramučių k. Parko, Bielinio, Liepto, Zversos, Žiedų, Liepų, Ramunių, Vijoklių, Dvaro, Centrinės gatvių gyventojų dėmesiui


Jums bus suteikta galimybė prisijungti prie naujai įrengtų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų.

Birželio 7 d. 18 val. Ramučių kultūros centre (Centrinė g. 26C, Ramučių k.) vyks projekto pristatymas gyventojams. Dėl klausimų prašome kreiptis į UAB „Kauno dujotiekio statyba“, spec. darbų vadovą Rimantą Grikšelį, Tel.: (8-37) 465 816, Mob. tel.: (8 612) 40 629, el. paštas: rimantas@kds.lt

Prašome dalyvauti susirinkime, vėliau projekto pakeitimai nebus galimi.

Ramučių VN tinklų schema.

Adresų sarašas.

Data: 
2017-06-07 18:00