Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“


Tel/fax: 399 309
Adresas: Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno raj.
Internetinis adresas: www.zilvitis.ivnet.lt

Direktorė Audronė Milbutienė

Vizija: Karmėlavos lopšelis – darželis „Žilvitis“ DŽIAUGSMINGOS VAIKYSTĖS NAMAI, kuriuose vaikui padedama visapusiškai atsiskleisti ir ateityje tapti atsakingu ir visuomenišku Lietuvos bei pasaulio piliečiu.