Fotografijos konkursas "PILIAKALNIAI-MŪSŲ KRAŠTO IDENTITETO DALIS"


Kauno rajone žinoma virš 20 piliakalnių. Vieni jų esantys vaizdingose vietose ir lankomi, kiti mažai pažįstami, juos slepia auštos žolės, ir krūmai, į juos neveda takai. Vieni įvardijami kaip archeologiniai paminklai, kiti apipinti legendomis. Ar visi jau surasti, pamatyti?

Šiuo konkursu norime pakviesti visuomenę aktyviai prisidėti prie kraštovaizdžio populiarinimo iniciatyvos ir paminėti Piliakalnių metus, aplankant ir įamžinant piliakalnius fotografijose. Prie piliakalnio surengtas renginys , atvykusi moksleivių ekskursija, apsilankiusi šeima ar vienišas keliautojas gali pateikti įspūdingų nuotraukų, liudijančių išlikusį paveldą iš krašto istorijai svarbių laikotarpių. Iš foto nuotraukų sukurta paroda bus ilgalaikis vaizdinis eksponatas tinkamas naudoti mokyklose, bendruomenėse, bibliotekose ir turės šviečiamąją reikšmę.

Fotokonkurso nuostatai.