Dėl asbestinių stogų keitimo programos


Nuo 2017 m. kovo 13 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos veiklą "Asbestinių stogų dangos keitimas".

Pagal šią veiklą remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali būti didesnė nei 2000 eurų.

Paramos paraiškas priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai administravimo skyriai iki 2017 m. balandžio 14 d.

Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita išduodama Kauno rajono savivaldybėje Aplinkos skyriuje (413 kab. tel: (8 37) 30 55 47). Norint ją gauti, su savimi reikia turėti namo inventorizacijos bylą, Registrų centro išrašą (kuriame būtų nurodytas unikalus namo numeris) ir pažymą iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Programos taisyklės ir tinkamumo kriterijai yra šioje nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4891b790bcd611e4afdc866ec67ebcf3