120 – ųjų Balio Buračo gimimo metinių minėjimas


2017 metų sausio 18 dieną minime 120 – ąsias Balio Buračo gimimo metines. Šią dieną mūsų gimnazijos bendruomenė pažymėjo ypatingai.

Minėjimą pradėjome sukalbėję maldą ir uždegę žvakę Petrašiūnų kapinėse prie Balio Buračo kapo. Žodį tarė Karmėlavos šv.Onos parapijos klebonas kunigas Virginijus Veprauskas, etnografo giminaitis Marijus Buračas, istorijos mokytoja Vilija Čerkašinienė.

Renginys toliau vyko Vytauto didžiojo Karo muziejuje, kur Solveiga Lukminaitė perskaitė pranešimą apie fonduose saugomas Balio Buračo darytas nuotraukas, negatyvus, surinktus etnografinius darbus. Įdomų ir verčiantį mąstyti apie kiekvieno mūsų indėlį į tautos istoriją ir kultūrą pranešimą skaitė etnografė Gražina Kadžytė, žodžius iš Balio Buračo užrašų skaitė aktorius E.Stancikas, gimnazijos mokytojai N.Armonienė, J.Kukanskienė, V.Staniūnas.

Renginį vedė Ramučių kultūros centro etnografė Jolanta Balnytė, įvairiais instrumentais muzikavo Vilius Marma.

Rima Kuktienė, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorė, šio ypatingo renginio sumanytoja ir iniciatorė, nuoširdžiai padėkojo Vytauto didžiojo karo muziejaus kolektyvui, priėmusiam gimnazijos bendruomenę į ypatingas erdves ir parengusiam informatyvų pranešimą, gerbiamiems mūsų svečiams: Kauno rajono administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistei Jolantai Jankauskienei, Kauno rajono savivaldybės mero patarėjui Antanui Bagdonui, garsiam Kauno rajono etnografui Antanui Vaičiui, buvusiam Karmėlavos vidurinės mokyklos istorijos mokytojui, UAB „Kalendorius“ direktoriui Aurelijui Noruševičiui, Karmėlavos seniūnei Violetai Armolaitienei.

Parengė A.M.Elijošienė, direktorės pavaduotoja ugdymui