Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimas


Gruodžio 9-ąją dieną yra minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Kauno rajono ekonomikos mokytojų metodinis būrelis ir Kauno rajono Švietimo centras, pasitelkę Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkę Dainą Paštuolienę, organizavo Kauno rajono 9-10 klasių mokinių konkursą, skirtą šiai dienai paminėti.

Konkursas gruodžio 7 d. vyko Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje. Dalyvavo komandos iš Garliavos Jonučių gimnazijos, Piliuonos gimnazijos, Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos, Domeikavos gimnazijos, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos.

Mokiniai nuotaikingai, kūrybiškai prisistatė, demonstravo savo sukurtus trumpus reportažus antikorupcijos tema. Vėliau atsakinėjo į STT agentės D.Paštuolienės parengtos viktorinos klausimus, analizavo ir pristatė aktualias Lietuvos visuomenei ar vietos bendruomenei korupcijos problemas, rengė ir pristatė plakatą nurodyta tema.

Atsakinėjant į viktorinos klausimus reikėjo pasukti galvą, pritaikyti matematikos įgūdžius, pademonstruoti ne tik specialiąsias, bet ir bendrojo išsilavinimo žinias.

„Teisėjas kaltinamas paėmęs didelį kyšį mainais už palankų sprendimą verslininko byloje. Kaltinamasis veikė ne vienas, o su savo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus vadovo žinia – šis savo nuožiūra, nesinaudodamas kompiuterine bylų paskirstymo programa, paskyrė bylą nagrinėti būtent tam teisėjui“. „Pasaulinio korupcijos barometro duomenimis, Lietuvoje kas ketvirtas pacientas, patekęs į gydymo įstaigą, duoda kyšį. Prieš trejus metus taip elgėsi kas trečias ligonis“. Šios ir kitokios situacijos buvo pateiktos mokiniams nagrinėti ir atsakyti, kokius socialinius, ekonominius, politinius ar neefektyvaus valstybės valdymo padarinius sukelia korupcija.

Plakatai buvo rengiami kyšininkavimo arba papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, neteisingų duomenų apie pajamas ar pelną pateikimo prevencijos temomis.

Susumavus komandų surinktus taškus paaiškėjo, jog pirmąją vietą laimėjo Domeikavos gimnazijos, antrąją – Garliavos Jonučių gimnazijos, trečiąją – Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokiniai. Jie buvo apdovanoti STT diplomais, nugalėtojai gavo dar ir STT simbolines dovanėles. Visoms komandoms įteiktos Kauno rajono Švietimo centro direktorės padėkos.

Antikorupcinis ugdymas mokyklose yra labai svarbus, augantys piliečiai turi žinoti, kokios yra korupcijos priežastys ir pasekmės, kokia žala atnešama valstybei. Tik visi susitelkę galime išgydyti šį skaudulį.

Sveikiname konkurso nugalėtojus ir visus dalyvius, dėkojame mokinius ruošusiems mokytojams.

Kauno rajono ekonomikos mokytojų metodinio būreli pirmininkė, ekonomikos ir verslumo mokytoja
Jurgita Stripeikienė