ESO informacija


Vykdomas elektros tinklo remontas, 2016-12-16 nuo 08:30 iki 18:00 elektra nebus tiekiama obj.nr. 71219306 Pilies g. 1A, 53067 Karmėlavos II k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

Oro temperatūrai nukritus žemiau -5°C, planiniai elektros tinklo remonto darbai esant galimybei laikinai sustabdomi, jei juos atliekant būtina nutraukti elektros energijos tiekimą ilgiau kaip 5 valandoms.Temperatūrai nukritus žemiau -10°C darbai nevykdomi. Avarinių situacijų ar įvykių atvejais elektros energijos tiekimo atstatymas atliekamas nedelsiant.

Naujų vartotojų objektai prijungiami prie elektros tinklo įrenginių pagal sutartinius įsipareigojimus.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

ESO