Asbestinių stogų dangų keitimas


INFORMACIJA KAUNO RAJONO GYVENTOJAMS APIE LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ VEIKLOS „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“ ĮGYVENDINIMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-943 patvirtintomis taisyklėmis (pakeitimas 2012-01-10 Nr. 3D-20) patikslinimas , bus finansiškai remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų, kurie ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija.
>>>Visas dokumentas

Paraiska.doc

Taisykles.doc

Taisykliu_pakeitimai.doc

Paprastojo remonto rekomenduojamas aprasas.doc

Paraiškos pildymo instrukcija.doc

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pakeitė paraiškų teikimo tvarką asbesto stogų dangos keitimui – paprastojo remonto aprašo reikės ne visiems pareiškėjams

Pakeitimas_taisykliu_20120126.doc

Karmėlavos seniūnija